KRISHNA ASHTOTHRAM PDF

Find the link below to download a PDF of Sri Krishna Ashtottara Shata Namavali, a list of holy names of Lord Krishna. Sri Krishna. names of Lord Krishna. Download this pdf. ?attachmentid=&stc=1. 30 दिसंबर Shri Krishna Ashtothram – Names of Lord Krishna. “Krishnaya Vasudevaya, Haraye ParamathmanePranatha kleshanasaya, Govindaya.

Author: Mezizil Zunris
Country: Belarus
Language: English (Spanish)
Genre: Video
Published (Last): 1 September 2012
Pages: 111
PDF File Size: 2.69 Mb
ePub File Size: 6.11 Mb
ISBN: 407-5-83440-840-9
Downloads: 93126
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Grogore

Om Subhadra Purvajaya Namah Om Krishnx Namah Om Nara Narayanatmakaya Namah Om Sakatasura Bhanjanaya Namah Om Yasoda Vatsalaya Namah Om Anadi Brahmacarine Namah Om Visnave Namah Om Gopalaya Namah Venugopal Puttaparti said on November 25, at 5: Om Caturbhujatta Cakrasigada Sankhambujayudhaya Namah Om Niranjanaya Namah Om Veda Vedyaya Namah Om Haraye Namah Om Parthasarathaye Namah Om Sachiidananda Vigrahaya Namah Pro form to do better?!!!!!!! Om Samsara Vairine Namah Om Yudhisthira Pratisthatre Namah Om Jagannathaya Namah Newer Post Older Post Home.

  KANTONSWAPPEN SCHWEIZ PDF

Krishba Vidurakrura Varadaya Namah Om Muraraye Namah Om Punya Slokaya Namah Om Pita Vasase Namah Om Banasura Karantakaya Namah Om Lila Manusa Vigrahaya Namah 8. Om Vrndavananta Sancarine Namah Om Mathura Nathaya Namah Om Satya Sankalpaya Namah About Me Chaitanya Love to cook and try out new dishes.

Om Vatsapalana Sancarine Ashtthram Om Parama Purusaya Namah Om Tulasi Dama Bhusanaya Namah Om Sarva Bhutatmakaya Namah Om Sukavag Amrtabdhindave Namah Om Nandavraja Jananandine Namah Om Damodaraya Namah Om Sisupala Siras Chetre Namah Ashtotrham Yogine Namah Om Madhughne Namah Om Danavendra Vinasakaya Namah Om Dvaraka Nayakaya Namah Om Baline Namah Om Mucukunda Prasadakaya Namah Om Tamala Syamalakrtaye Namah Om Daya Nidhaye Namah Om Dhenukasura Mardanaya Namah Om Mayine Namah Hindu prayers and stotrams.

Om Satya Vace Namah Om Parijatapaharakaya Namah Om Govardhanacaloddhartre Namah Om Kama Janakaya Namah